Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Građanski odgoj / Educazione civica

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski / jednodnevni Interegionale / una giornata 

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima predmetne nastave koji će provoditi sadržaje Građanskog odgoja u 7. i 8. razredu osnovne škole te od 1. do 4. razreda srednje škole u osnovnih i srednjim školama talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. Il programma è mirato agli insegnanti di materia che saranno impegnati nella realizzazione dei contenuti di Educazione civica nelle classi VII e VIII delle scuole elementari e dalla I alla IV delle medie superiori della minoranza nazionale italiana, della Regione istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Talijanska srednja škola, Rovinj, Carduccijeva 6 Scuola media superiore italiana, Rovigno, Carducci 6 

Broj polaznika: 30 polaznika / 30 partecipanti 

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu notifica obbligatoria entro il 4 gennaio 2014 su www.ettaedu.eu 

Predavači: Maria Bradanović, prof./ Patrizia Pitacco, dipl. defektolog/ Norma Zani, prof. 

Ciljevi: – osvješćivanje potrebe osobnog osposobljavanja vezano za teme Građanskog odgoja   / consapevolezza della necessità di un approccio individuale e personale ai temi dell’educazione civica

Metode i oblici rada: Interdisciplinarne / Multidisciplinare Predavanje / Relazione plenaria Radionice / Laboratori 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a, Modulo di valutazione AZOO

Napomena: /

Voditelj:

Maria Bradanović
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538