Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Građanski odgoj

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski / jednodnevni

Interegionale / una giornata

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima predmetne nastave koji će provoditi sadržaje građanskog odgoja u 7. i 8. razredu osnovne škole te od 1. do 4. razreda srednje škole u osnovnih i srednjim školama talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije

Il programma è mirato agli insegnanti di materia che saranno impegnati nella realizzazione dei contenuti di Educazione civica nelle classi VII e VIII delle scuole elementari e dalla I alla IV delle medie superiori della minoranza nazionale italiana, della Regione istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Talijanska srednja škola, Rovinj, Carduccijeva 6

Scuola media superiore italiana, Rovigno, Carducci 6

Broj polaznika: 30 polaznika / 30 partecipanti

Rok prijave: obvezna prijava do 30. ožujka 2015. na www.ettaedu.eu

notifica obbligatoria entro il 30 marzo 2015 su www.ettaedu.eu

Predavači: popis predavača biti će objavljen naknadno

Ciljevi: – osvješćivanje potrebe osobnog osposobljavanja vezano za teme građanskog odgoja   / consapevolezza della necessità di un approccio individuale e personale ai temi dell’educazione civica

Metode i oblici rada: Interdisciplinarne / Multidisciplinare

Predavanje / Relazione plenaria

Radionice / Laboratori

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Modulo di valutazione AZOO

Napomena: /

Voditelj:

Maria Bradanović
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538