Stručni skupovi / 19. prosinca 2012.

Kurikulum građanskog odgoja

 

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni suradnici pedagozi osnovnih i srednjih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije te Grada Zagreba; te odgajatelji učeničkih domova – sve županije

Mjesto održavanja: Zagreb, dvorana MZOS-a, Donje Svetice 38,

Broj polaznika: 100

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresu www.ettaedu.eu do 14. siječnja 2013.

Predavači: Nevenka Lončarić, prof., mr. Tomislav Ogrinšak, Senka Soldat, prof., mr. sc. Majda Fajdetić i voditelja/-ice radionica.

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za implementaciju kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) u plan i program škole te u školski kurikulum
  • biti upoznati s aktivnim metodama učenja i poučavanja za razvoj pojedinih dimenzija građanske kompetencije: ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske, ekološke
  • biti upoznati s nastavnim materijalima za učenje i poučavanje GOO-a razvijenima u Agenciji za odgoj i obrazovanje, te s mrežom voditelja županijskih stručnih vijeća za demokratsko građanstvo (osposobljenima za trening pojedinih metoda aktivnog učenja i poučavanja) .

Oblici rada: predavanje, radionica.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO).

Voditelj

Senka Soldat, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785 021

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;