Stručni skupovi / 14. travnja 2014.

Građanski i zdravstveni odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima školskih aktiva učitelja razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Rijeka, Trg Ivana Kobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 75

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 10. lipnja do 20. srpnja 2013.

Predavači: mr. Sanja Prelogović, Maja Sinjerić, dipl.uč., Josipa Andrušić, prof. informatike i pedagogije, Matilda Bulić, prof., mr. Ana Smokrović,. Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ..

Ciljevi:

Učitelji će:

  • biti upoznati sa strukturom i načinima implementacije Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, modelima uključivanja Nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja te načinima praćenja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije u razrednoj nastavi
  • steći znanja o dimenzijama građanske i poduzetničke kompetencije koje mogu razvijati kod učenika razredne nastave
  • biti upoznati s poučavanjem rodne ravnopravnosti s učenicima razredne nastave
  • vidjeti primjere dobre prakse
  • razvijati osobne građanske kompetencije – komunikacijske vještine

Oblici rada: interaktivna predavanja, prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
telefon: 051/320 388
E-adresa: jasna.vukonic-zunic@azoo.hr