Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Građanski i zdravstveni odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave Grada Zagreba i Zagrebačke županije (zapad)

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Mesićeva 35, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 16. lipnja 2014. do 24. kolovoza 2014.

Predavači: Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica AZOO, Igor Rukljač, viši savjetnik AZOO, Nevenka Lončarić Jelačić, viša savjetnica za nacionalne programe AZOO, Monika Rajković, mag. paed. DV Panda, Varaždin i Mreža mladih Hrvatske, Marko Pandža, dipl. ing. Elektrokontakt, mr. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Dr. sc. Sanja Musić Milanović, HZJZ, Spomenka Mlinarić, OŠ Matije Gupca, Renata Relić, OŠ Matije Gupca, Ines Smolčić, OŠ Gustava Krkleca

Ciljevi:

Učitelji će:

  • biti upoznati sa strukturom i načinima implementacije Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, modelima uključivanja građanskog odgoja i obrazovanja te načinima praćenja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije,
  • razvijati opća profesionalna znanja (prava i odgovornosti učiteljske profesije, pravna legislativa, pedagoška dokumentacija) potrebna za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja,
  • usvojiti teorijska znanja i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanja – osposobljenost za uključivanje Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume,
  • znati procese učenja i poučavanja koji vode razvoju demokratskog građanstva,
  • biti osposobljeni za primjenu metoda učenja i poučavanja te vrednovanja u građanskom odgoju i obrazovanju,
  • analizirati preduvjete za stvaranje društvenog okruženja koje daje potporu usvajanju zdravijeg načina življenja,
  • biti osposobljeni provoditi Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja,
  • vidjeti primjere dobre prakse.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja i prikazi primjera dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj:

Biljana Petljak Zekić, dipl. učiteljica, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 686 200
E-adresa: biljana.petljak-zekic@azoo.hr