Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

GLAT: Učenje uz pomoć igara u razrednoj nastavi (Modul 2: Online kvizovi i logički zadaci)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci – Odjel za Informatiku, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Broj polaznika: 24

Rok prijave: obvezna prijava od 21. do 28. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, Učiteljski fakultet u Rijeci i eksperti iz institucija partnera na projektu

Ciljevi:

Cilj GLAT projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način. Naglasak je na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara koje će kod učenika potaknuti kreativnosti, logičko razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Po završetku Modula 2 polaznici će moći:

  • protumačiti principe problemskog učenja (PBL) i suradničkog učenja
  • izraditi scenarije učenja koji će uz edukacijske igre uključivati logičke zadatke i online kvizove
  • koristiti Web 2.0 alate za kreiranje logičkih zadataka i online kvizova
  • primijeniti izrađene scenarije učenja u različitim predmetima razredne nastave

Metode i oblici rada: predavanja, radionice i e-učenje; individualni i grupni rad

Vrednovanje: evaluacijski listić

Napomena:

  • očekuje se nazočnost polaznika koji su sudjelovali u Modulu 1

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073