Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

GLAT – Učenje uz pomoć igara u razrednoj nastavi (Završna konferencija projekta)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet,  Sveučilišna avenija 6, Rijeka

Broj polaznika: 150

Rok prijave: do 20. rujna 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet i učitelji razredne nastave (sudionici GLAT projekta)

Ciljevi:

Riječ je o završnoj konferenciji na kojoj se prikazuju rezultati GLAT (Games for Learning Algoritmic Thinking) projekta. Cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u razrednoj nastavi na zabavan i atraktivan način. Naglasak je na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara koje će kod učenika potaknuti kreativnost, logičko razmišljanje i vještine rješavanja problema.

U okviru projekta su, u suradnji s AZOO, bile organizirane tri radionice za fokus grupu učitelja razredne nastave iz Primorsko-goranske županije koji će sudjelovati i na završnoj konferenciji s primjerima dobre prakse.

Metode i oblici rada: predavanja, demonstracije, diskusije

Vrednovanje: evaluacijski listić AZOO

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka

Telefon: 051/352 073

E-mail: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr