Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

GLAT: Učenje uz pomoć igara u razrednoj nastavi (Modul 3: Računalne igre i alati za programiranje)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Primorsko-goranske županije koji su pohađali Modul 1 i 2

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci – Odjel za Informatiku, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Broj polaznika: 24

Rok prijave: obvezna prijava do 9. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, Učiteljski fakultet u Rijeci i eksperti iz institucija partnera na projektu

Ciljevi:

Cilj GLAT projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način. Naglasak je na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara koje će kod učenika potaknuti kreativnosti, logičko razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Po završetku Modula 3 polaznici će moći:

  • opisati principe istraživačke i projektne nastave
  • protumačiti osnovne koncepte programiranja
  • koristiti digitalne alate za izradu interaktivnih edukativnih igara
  • izraditi scenarije učenja koji će uz edukacijske igre uključivati koncepte programiranja i računalnog razmišljanja za različite predmete razredne nastave
  • primijeniti izrađene scenarije učenja u različitim predmetima razredne nastave.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice i e-učenje; individualni i grupni

Vrednovanje: evaluacijski listić

Napomena: očekuje se nazočnost polaznika koji su sudjelovali u Modulu 1 i 2

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka

Telefon: 051/352 073

E-mail: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr