Stručni skupovi / 29. lipnja 2016.

Geološki sadržaji u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, četverodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije/biologije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Baške Oštarije (Gospić)

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 18. kolovoza 2016. na adresu www.ettaedu.azoo.hr i na josipa.velic@oblak.rgn.hr.

Predavači: dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita, dr. sc. Tomislav Malvić izv. prof., dr. sc. Jasenka Sremac, izv. prof., dr. sc. Vesnica Garašić, doc.,  dr. sc. Ivo Velić, znan. savjetnik, dr. sc. Ivan Dragičević, red. prof., dr. sc. Igor Vlahović, red. prof., dr. sc. Uroš Barudžija, doc.

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći steći uvid u neke novosti iz polja Geologije kao što je:

  • kako se određuje geološka starost i koji su osnovni sustavi geoloških jedinica (geokronološki, kronostratigrafski, biostratigrafski) te kakav je značaj fosila u nekim sustavima;
  • kako se „čitaju geološke karte“- razumijevanje sadržaja osnovne geološke karte i moguća uporaba sadržaja u nastavi geografije i biologije;
  • kako nastaju fosili, tj. načini fosilizacije: makro-, mikro- i nanofosili; otkrića novih fosila i njihov značaj u tumačenju geološke povijesti; nove spoznaje i neki novi dokazi glede evolucije života na Zemlji;
  • kakav je utjecaj zadnjega ledenog doba na postanak današnjega reljefa i recentni živi svijet (akumulacijski i erozijski oblici nastali djelovanjem ledenjaka te preživjele životinje i biljke);
  • koja je veza fosilnih goriva i nekadašnjega života u moru i na kopnu; ishodišne tvari te poglavito važnost fitoplanktona u postanku nafte;
  • kako je nastao koncept o tektonici ploča i što je to.

Oblici i metode rada: interaktivna predavanja, radionice, terenski rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije za odgoj i obrazovanje). 

Napomena: Ovaj skup/tečaj organiziran je tako da se uz prezentaciju razmjerno novoga gradiva iz geologije za učitelje i nastavnike geografije/biologije predviđa i opširan terenski rad (potrebna lakša planinarska oprema).

Detaljne informacije i program bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatske ljetne geološke škole www.geoloskaljetnaskola.hr

U slučaju manjeg broja prijavljenih od 20 osoba s uplaćenim akontacijama, stručni skup se otkazuje.

Voditelji:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 074
 
Dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita
Hrvatska geološka ljetna škola, Zagreb
Tel. 091 1666 880