Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Geološke značajke i s njima povezane geomorfološke okolnosti na primjeru Ogulina i okolice

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, četverodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije i biologije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Ogulin 

Broj polaznika: 15 za geografiju i 15 za biologiju

Rok prijave: Obvezna online prijava do 17. lipnja 2018. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/ i na josipa.velic@rgn.hr.

Predavači i suradnici:, dr. sc. Jasenka Sremac, red. prof., dr. sc. Tomislav Malvić red. prof., dr. sc. Ivo Velić, znan. savjetnik, dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita, dr. sc. Nenad Buzjak, izv. prof., dr. sc. Neven Bočić, izv. prof., dr. sc. Uroš Barudžija, doc., Vesna Milić, dipl. geograf, Lydia Lugar, prof. biologije, dr. sc. Marija Bošnjak, Zlatko Špoljar, dipl. ing.

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći steći uvid u neke novosti iz polja Geologije kao što su primjerice:

  • kako se određuje geološka starost i koji su osnovni sustavi geoloških jedinica (geokronološki, kronostratigrafski, biostratigrafski) te kakav je značaj fosila u nekim sustavima – poduka na terenu kako uočiti fosile i kako načiniti reprezentativan uzorak;
  • kako se „čitaju geološke karte“ – razumijevanje sadržaja osnovne geološke karte i moguća uporaba sadržaja u nastavi geografije i biologije  – poduka na terenu u što su uključeni izdanci trijaskih siltita ( Verfenski i Rabeljski klastiti), Glavni dolomit, jurski dolomiti i vapnenci, kredni vapnenci, uočavanje rasjeda (kamenolom u Tounju) i navlaka;
  • kako je nastala spoznaja o tektonici ploča i što je to – poduka i na terenu;
  • kako i na osnovi čega prepoznati osnovne vrste stijena kao što su vapnenci, dolomiti, klastiti – poduka na izdancima;
  • kako nastaju fosili, tj. načini fosilizacije: makro-, mikro- i nanofosili. Otkrića novih fosila i njihov značaj u tumačenju geološke povijesti. Nove spoznaje i neki novi dokazi glede evolucije života na Zemlji  – poduka na terenu u što su uključeni izdanci s makrofosilima (rudisti) te mikrofosilima (provodne foraminifere i alge);
  • kakav je utjecaj zadnjega ledenog doba na postanak današnjega reljefa i recentni živi svijet (akumulacijski i erozijski oblici nastali djelovanjem ledenjaka te preživjele životinje i biljke) – poduka i na terenu;
  • koje su geomorfološke značajke  i njihov postanak značajni za Ogulinski kraja, razgledavanje „Visibabe“ spomenika prirode u Musulinskome potoku, ponori i načini njihova istraživanja te neke njihove biospeleološke značajke  (Đulin ponor i ponor Mrežnice), postanak izvora Vitunjčice, Gojačke Dobre, Bistrice Zagorske, Mrežnice, Vrujike i Dretulje, uspon na Klek;
  • koja je veza fosilnih goriva i nekadašnjega života u moru i na kopnu. Ishodišne tvari te poglavito važnost fitoplanktona u postanku nafte – poduka i na terenu;

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja u kabinetu, power point prezentacije, razmatranje sadržaja geološke grafičke dokumentacija (karte, profili, stupovi, legende), pokazivanje uzoraka minerala i stijena, intenzivan terenski rad s dodatnim obrazloženjima većine onoga o čemu se govorilo na predavanjima, prepoznavanje osnovnih vrsta stijena na izdancima, poduka kako uočiti fosile-makrofosile ali i neke mikrofosile. Uzimanje uzoraka tako da budu reprezentativni. Rad na terenu uz uporabu geoloških čekića, povećala i kompasa.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije za odgoj i obrazovanje).

Napomena: Ovaj skup/tečaj organiziran je tako da se uz prezentaciju razmjerno novoga gradiva iz geologije za učitelje i nastavnike geografije i biologije predviđa i opširan terenski rad (potrebna lakša planinarska oprema).

Stručni skup Agencija za odgoj i obrazovanje organizira u suradnji s udrugom “Hrvatska ljetna geološka škola”.

Detalje o skupu moguće pogledati i na www.geoloskaljetnaskola.hr.

Voditeljice:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 074
 
Lydia Lugar, prof. biologije, viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 020
 
Dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita
Udruga Hrvatska geološka ljetna škola
Tel. 098 9180 578