Stručni skupovi / 27. travnja 2015.

Geologija u nastavi Geografije u osnovnim i srednjim školama

Razina i vrsta stručnoga skupa: državni, četverodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Baške Oštarije

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 12. lipnja 2015. na adresu www.ettaedu.eu i na josipa.velic@rgn.hr

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći steći uvid u neke novosti iz polja Geologije, konkretno:

  • o zaštiti hrvatske geološke baštine, o geomorfologiji hrvatskoga krša s geološkoga stajališta te turističkom potencijalu koji je moguć zahvaljujući nekim geološkim okolnostima i posebnostima;
  • o mogućnosti razumijevanja geološke grafičke dokumentacije, a poglavito dubinske koja se jako razlikuje od površinske kako prema načinima skupljanja podataka tako i prema oblikovanju karata, profila i shematskih stupova;
  • o ležištima mineralnih sirovina u Hrvatskoj, lokacijama, stanju eksploatacije, gospodarskoj vrijednost, perspektivama glede nekih novih sirovina;
  • o skupinama fosila koji su vrlo karakteristični za hrvatske terene (poglavito za Dinarski krš koji omogućavaju veliku stratigrafsku rezoluciju), njihovo uočavanje na terenu;
  • o tome gdje su u Hrvatskoj izgledna područja za eventualno otkrivanje novih konvencionalnih ležišta nafte i plina te o potencijalu nekonvencionalnih ležišta ugljikovodika; o podacima o količini pridbivanja nafte, plina i kondenzata te o količinama koje se uvoze;
  • o nalazima sedimenata koji oblikom i sastavom nedvojbeno ukazuju na zadnje veliko ledeno doba,
  • o otkrićima glacijalnih tijela (drumlini, eskeri i dr.) na Velebitu i Biokovu s osobitim obzirom na mogućnost prepoznavanja i drugdje u Hrvatskoj;
  • o tome kako na terenu prepoznati česte krške pojave i oblike koji su izuzetno dobro razvijeni na terenima u okolici Baških Oštarija;
  • o geološkim pojedinostima koje su vrlo tipične za Premužićevu stazu, a koja bi bila izvanredan cilj učeničkih ekskurzije.

Oblici rada: Interaktivna predavanja u kabinetu, power point prezentacije, razmatranje sadržaja geološke grafičke dokumentacija (karte, profili, stupovi, legende), pokazivanje uzoraka minerala i stijena, rad na prepoznavanju minerala i stijena u kabinetu i zatim na terenu, terenski rad na brojnim izdancima s mogućnošću uvida u najvažnije geološke pojave – vrste stijena, slojevitost, pukotine, rasjedi, trošenje, oblici pojava vulkanskih stijena i popratni učinci vulkanizma, stijene kao sirovine ili naftnomatične stijene, krš i krške pojave od velikih (polja) do malih (grižine).

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje programa

Napomena:

Ovaj skup, tj. tečaj organiziran je tako da se uz prezentaciju razmjerno novoga gradiva iz geologije za učitelje i nastavnike geografije predviđa i terenski rad (potrebna jednostavna planinarska oprema) te hodnja po Premužićevoj stazi od Velikoga Alana do planinarskoga doma na Zavižanu, što smatramo najljepšom planinarskom stazom u Hrvatskoj uopće, a vjerojatno i u Svijetu. Ovaj dio tečaja je svakako u funkciji uvida u geološki sastav i građu dijela Velebita, ali i svekolike geografske aspekte staze. Okvirna cijena je 1.600,00 kuna u što je uračunat kompletan prijevoz, pansion (noćenja s tri obroka dnevno) i nastavni materijali (tiskani) kao i naknade predavačima. U obzir će se uzimati samo prijave uz koje će biti uplaćena akontacija od 50% troškova (načelno 800,00 kuna). Predviđeno je da maksimalan broj sudionika bude 30. U slučaju da broj prijavljenih bude manji od 15, tečaj će se odgoditi ili otkazati. Detalje o skupu moguće pogledati i na www.geoloskaljetnaskola.hr .

Voditelji:

viša savjetnica za geografiju
Vesna Milić, dipl. geograf
telefon: 01/2785 074
e-adresa: vesna.milic@azoo.hr

 

Hrvatska geološka ljetna škola
Prof. dr. sc. Josipa Velić
telefon. 01/2420 757
mob. 091 1666 880