Stručni skupovi / 11. lipnja 2014.

Geologija u nastavi Geografije u osnovnim i srednjim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, četverodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Baške Oštarije, Gospić

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 30. travnja 2014. na adresu www.ettaedu.eu i na josipa.velic@rgn.hr

Predavači:  prof. dr. sc. Josipa Velić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof. dr. sc. Jasenka Sremac, doc. dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Ivo Velić, znan. savjetnik, prof. dr. sc. Ivan Dragičević

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći steći uvid u neke novosti iz polja Geologije, konkretno:

o stanju ležišta mineralnih sirovina u Hrvatskoj, o novijim nalazima fosila značajnih za Dinarski krš koji omogućavaju veliku stratigrafsku rezoluciju, o nalazima sedimenata koji oblikom i sastavom nedvojbeno ukazuju na zadnje veliko

ledeno doba, na zaštitu hrvatske geološke baštine,  o geomorfologiji hrvatskoga krša s geološkoga stajališta te turističkom potencijalu koji je moguć zahvaljujući nekim geološkim okolnostima. 

Oblici i metode rada: interaktivna predavanja u kabinetu, power point prezentacije, razmatranje sadržaja geološke grafičke dokumentacija (karte, profili, stupovi, legende), pokazivanje uzoraka minerala i stijena, intenzivan terenski rad s pokazivanjem većine onoga o čemu se govorilo na predavanjima, prepoznavanje osnovnih vrsta stijena na izdancima.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije). 

Napomena: Ovaj skup/tečaj organiziran je tako da se uz prezentaciju razmjerno novoga gradiva iz geologije za profesore geografije predviđa i opširan terenski rad (potrebna lakša planinarska oprema). Okvirna cijena je 1.800,00 kuna u što je uračunat kompletan prijevoz, pansion (noćenja s tri obroka dnevno) i nastavni materijali kao i naknade predavačima. U obzir će se uzimati samo prijave uz koje će biti uplaćena akontacija od 50% predviđenih troškova (načelno 900,00 kuna). Detalje o skupu moguće pogledati i na www.geoloskaljetnaskola.hr

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 074