Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Geologija u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, četverodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije i biologije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Baške Oštarije

Broj polaznika: 15 za geografiju i 15 za biologiju

Rok prijave: Obvezna online prijava do 18. lipnja 2017. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr i na josipa.velic@rgn.hr.

Predavači i suradnici: dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita, dr. sc. Tomislav Malvić izv. prof., dr. sc. Jasenka Sremac, izv. prof., dr. sc. Vesnica Garašić, doc.,  dr. sc. Ivo Velić, znan. savjetnik, dr. sc. Ivan Dragičević, red. prof., dr. sc. Igor Vlahović, red. prof., dr. sc. Uroš Barudžija, doc., Zlatko Špoljar, dipl. ing.

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći steći uvid u neke novosti iz polja Geologije kao što je:

  • kako se određuje geološka starost i koji su osnovni sustavi geoloških jedinica (geokronološki, kronostratigrafski, biostratigrafski) te kakav je značaj fosila u nekim sustavima.– poduka i na terenu
  • kako se „čitaju geološke karte“-razumijevanje sadržaja osnovne geološke karte i moguća uporaba sadržaja u nastavi geografije i biologije  – poduka i na terenu
  • kako nastaju fosili, tj. načini fosilizacije: makro-, mikro- i nanofosili. Otkrića novih fosila i njihov značaj u tumačenju geološke povijesti. Nove spoznaje i neki novi dokazi glede evolucije života na Zemlji  – poduka i na terenu
  • kakav je utjecaj zadnjega ledenog doba na postanak današnjega reljefa i recentni živi svijet (akumulacijski i erozijski oblici nastali djelovanjem ledenjaka te preživjele životinje i biljke) – poduka i na terenu
  • koja je veza fosilnih goriva i nekadašnjega života u moru i na kopnu. Ishodišne tvari te poglavito važnost fitoplanktona u postanku nafte. – poduka i na terenu
  • kako je nastala spoznaja o tektonici ploča i što je to ? – poduka i na terenu

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja u kabinetu, power point prezentacije, razmatranje sadržaja geološke grafičke dokumentacija (karte, profili, stupovi, legende), pokazivanje uzoraka minerala i stijena, intenzivan terenski rad s dodatnim obrazloženjima većine onoga o čemu se govorilo na predavanjima, prepoznavanje osnovnih vrsta stijena na izdancima, poduka kako uočiti fosile-makrofosile ali i neke mikrofosile. Uzimanje uzoraka tako da budu reprezentativni. Rad na terenu uz uporabu geoloških čekića, povećala i kompasa. 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije za odgoj i obrazovanje). 

Napomena: Ovaj skup/tečaj organiziran je tako da se uz prezentaciju razmjerno novoga gradiva iz geologije za učitelje i nastavnike geografije i biologije predviđa i opširan terenski rad (potrebna lakša planinarska oprema). Detalje o skupu moguće pogledati na www.geoloskaljetnaskola.hr.

Voditeljice:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 074
 
Lydia Lugar, prof. biologije, viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 020
 
Dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita
Udruga Hrvatska geološka ljetna škola
Tel. 098 9180 578