Stručni skupovi / 29. travnja 2015.

Geologija u nastavi biologije osnovnih i srednjih škola – uvid u novije znanstvene spoznaje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, četverodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici biologije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Baške Oštarije (Velebit)

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresu www.ettaedu.eu do 12. lipnja  2015. uz dodatnu prijavu i plaćanje kotizacije prema uputama na stranici Hrvatske geološke ljetne škole www.geoloskaljetnaskola.hr .

Predavači: članovi Hrvatske geološke ljetne škole, nastavnici i suradnici Rudarsko-geološko naftnoga fakulteta i PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi: Prema nastavnim planovima i programima studija Biologije došli smo do spoznaje da bi stečeno znanje bilo dobro „osvježiti“ te dopuniti nekim važnim dijelovima iz Geologije i nekim zanimljivim sadržajima novijega datuma.

Nastavnici će dobiti uvid u novije znanstvene spoznaje iz područja geologije, za primjenu u nastavi biologije, sustave geoloških jedinica i važnost fosila u njima, nove spoznaje o evoluciji života na Zemlji, načine rekonstrukcije okoliša u geološkom vremenu, ulogu fitoplanktona u genezi nafte; Također će razmijeniti iskustva u provedbi akcijskih istraživanja, promišljati o učinkovitim modelima terenske nastave na temelju osobnog iskustva, poglavito na osnovi upoznavanja Premužićeve staze od planinarskoga doma na Alanu do Zavižana te razgledavanja Velebitskoga botaničkog vrta.

Oblici rada: Interaktivna predavanja u kabinetu, power point prezentacije, pokazivanje uzoraka stijena čiji je postanak u određenim relacijama s biologijom i njihovo prepoznavanje u kabinetu i zatim na terenu. Terenski rad na brojnim izdancima s mogućnošću uvida u sedimente koji sadrže brojne raznovrsne fosile te u naftnomatične stijene, uočavanje pojava u stijenama na osnovi kojih je moguća interpretacija onodobnoga okoliša.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena: Okvirna cijena je 1.600,00  kuna u što je uračunat kompletan prijevoz, pansion (noćenja s tri obroka dnevno) i nastavni materijali kao i naknade predavačima. Prijave OBVEZNO poslati i na josipa.velic@rgn.hr . U obzir će se uzimati samo prijave uz koje će biti uplaćena akontacija od 50% predviđenih troškova (načelno 800,00 kuna). Detalje o skupu moguće pogledati i na www.geoloskaljetnaskola.hr.

Organizator:

Udruga Hrvatska geološka ljetna škola, Zagreb, Pančićeva 5

Voditeljice:

Dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Dr. sc. Josipa Velić, red. prof., HGLJŠ, Zagreb