Stručni skupovi / 29. veljače 2016.

Geokemijske značajke prirodnih voda – tragovi u vodi

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: Radionica je namijenjen učiteljima u osnovnim školama i nastavnicima u srednjim školama Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: Obvezna prijava do 18. ožujka 2016. na  ettaedu.azoo.hr

Voditelj radionice: dr. sc. Željka Fiket, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • navesti geokemijska svojstva različitih vrsta prirodnih voda i čimbenike koji mogu utjecati na njih
  • opisati na temelju iskustva faze u istraživanju tijekom izvedbe radionice
  • opisati uporabu analitičke tehnike spektrometrije masa s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) koja se koristi u analizi različitih tipova okolišnih uzoraka.
  • raspraviti o važnosti vode koja nas okružuje i čimbenicima koji mogu narušiti kvalitetu vode te koracima koje treba poduzeti da bi se spriječila smanjena kvaliteta vode.

Metode i oblici rada: Radionica, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Voditelj programa:

mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju
Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu
telefon: 01/27 85 062