Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Frontalno uvođenje kurikuluma nastave kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije Krapinsko-zagorske županije i učiteljima kemije Zagrebačke županije.

Mjesto održavanja: Srednja škola Krapina, Krapina

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 1. siječnja 2019. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sonja Rupčić-Petelinc, prof. savjetnik, Jadranka Vučković, dipl. defektolog, savjetnica u mirovini, Marijana Toljan, prof.

Ciljevi skupa:

  • primijeniti kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave kemije zacrtan kurikulumom nastavnog predmeta Kemija i ostalim dokumentima u sklopu Cjelovite kurikularne reforme,
  • predstaviti način organizacije i provedbe edukacije učitelja i nastavnika kemije u školama uključenim u eksperimentalno provođenje kurikularne reforme. Učitelji i nastavnici će imati priliku raspraviti pitanja i dvojbe vezane za implementaciju reformskih dokumenta, 
  • unaprijediti profesionalne kompetencije u učenju i poučavanju učenika s posebnim potrebama na temelju prijedloga Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama te Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika,
  • predstaviti prilagodbe vrednovanja učenika s teškoćama

Metode i oblici rada:

metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse

oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

Marijana Toljan, prof.:

viša savjetnica za biologiju i kemiju
telefon: 01 2785 023

e-pošta: marijana.toljan@azoo.hr