Stručni skupovi / 6. studenoga 2012.

Zdravstveni i građanski odgoj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima razredne nastave, učiteljima i nastavnicima srpskog jezika i C modela. Sve županije.

Mjesto održavanja: OŠ Kralja Tomislava, Katedralska 5, Udbina

Broj polaznika: 35

Rok prijave: Obavezna online prijava do 1. ožujka 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Ognjen Ergarac, dipl.učitelj., mr. sc. Borislav Đekić, Milica Stojanović, prof. , Nevenka Arbutina, dipl.učiteljica, Siniša Đuričić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • usvojiti pojmove i karakteristike epske pjesme,
  • upoznati se sa novim predmetima u školskom kurikulumu
  • biti osposobljeni da stečena saznanja prenesu učenicima
  • povećati stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv

Oblici rada: predavanja, radionice, skupni rad u kombinaciji s individualnim radom sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje stručnog skupa i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

mr. sc. Borislav Đekić, viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 912