Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Fizika u „Školi za život“ /SKUP SE OTKAZUJE

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te učiteljima i nastavnicima fizike uključenim u eksperimentalnu provedbu projekta „Škola za život“ iz navedenih županija.

Mjesto održavanja: Gimnazija Županja, Veliki kraj 42, Županja 

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 12. studenoga 2018. na http://ettaedu.azoo.hr.

Predavači i voditelji radionica: Stručna radna skupina za fiziku: dr. sc. Vlado Halusek; Tomislav Štefančić, prof.; Nataša Bek, prof. i viša savjetnica dr. sc. Verica Jovanovski

Ciljevi: Sudionici će:

razlikovati sastavnice izvedbenih kurikula za nastavu fizike u odnosu na sastavnice izvedbenih planova i programa,

razlikovati sastavnice „novih“ i „starih“ nastavničkih priprava,

analizirati elemente vrednovanja u nastavi fizike,

tehnički, organizacijski i stručni problemi vezani uz eksperimentalnu provedbu,

sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava i zaključci; individualni i frontalni

Vrednovanje: online jedinstveni upitnik AZOO

Napomena: Pročitati materijale na poveznici: http://www.kurikulum.hr/kurikularni-dokumenti/ i pripremiti pitanja za raspravu

Voditeljica:

 dr. sc. Verica Jovanovski,

viša savjetnica za fiziku
Kontakti: verica.jovanovski@azoo.hr