Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Fizika u Školi za život

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije te učiteljima/profesorima mentorima, učiteljima/profesorima savjetnicima te učiteljima i nastavnicima uključenim u eksperimentalnu provedbu projekta „Škola za život“.

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka 

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 23. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr.

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Vlado Halusek, doc. dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi: Sudionici će:

  • razlikovati sastavnice izvedbenih kurikula za nastavu fizike u odnosu na sastavnice izvedbenih planova i programa,
  • razlikovati sastavnice „novih“ i „starih“ nastavničkih priprava,
  • analizirati elemente vrednovanja u nastavi fizike,
  • sudjelovati u rješavanju tehničkih, organizacijskih i stručnih problema vezanih uz eksperimentalnu provedbu,
  • sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava i zaključci; individualni i frontalni

Vrednovanje: online jedinstveni upitnik AZOO („QR reader“)

Napomena: Pročitati predložene materijale i pripremiti stručna i tehnička pitanja za raspravu

Voditeljica:

doc. dr. sc. Tatjana Ivošević,

viša savjetnica za poučavanje fizike
Kontakti: tatjana.ivosevic@azoo.hr

                051 317 690