Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Financijska pismenost – Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima za provedbu Programa Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, voditeljima županijskih stručnih vijeća iz različitih predmetnih područja iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Karlovačke i Sisačke županije

Mjesto održavanja: MZOS, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 14. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: stručnjaci za bankarstvo, zaštitu potrošača,viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanjeNevenka Lončarić Jelačić, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za predmetno i među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (sustavni razvoj gospodarske dimenzije povezane s ostalima);
  • biti osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata:
  • gospodarstvo, poduzetnost, novac, proračun, upravljanje financijama i zaštita potrošača, održivi razvoj Hrvatske, društveno odgovorno gospodarstvo, konkurentnost, izbor zanimanja, cjeloživotno učenje, uloga građana u donošenju i kontroli trošenja lokalnog i državnog proračuna, prava potrošača, odgovorna potrošnja, etičan odnos prema novcu; dužničko ropstvo, rad – temeljna ljudska vrijednost, domoljublje na djelu, zaštita i razvoj zajedničkog dobra, proizvodnja, rješavanje problema, poduzetnost, inovativnost, pravo na pravednu naknadu za rad, sindikalno organiziranje, uloga sindikata, zaštita radničkih prava, planiranje i postavljanje prioriteta, mapa osobnog razvoja
  • biti osposobljeni za korištenje interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • biti osposobljeni za korištenje intelektualnih alata za provedbu dogovorenih pravila, uspostavu proceduralne, distributivne i korektivne pravednosti u razredu i školi nakon učinjene štete, povrede i sl;
  • biti osposobljeni za primjenu metoda zaštite potrošača

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008