Stručni skupovi / 19. srpnja 2015.

EXPO 2015. MILANO/„HRANITI ZEMLJU: energija za život- etika i održivi razvoj“

Razina i vrsta stručnog skupa: Međudržavni / Višednevni

Internazionale / Più giornate

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima ekonomske grupe predmeta te prirodoslovno-matematičkih predmeta za potrebe talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije.

Il programma è mirato agli insegnanti  delle materie economiche e scientifiche della minoranza nazionale italiana della Regione Istriana e Litoraneo-montana. 

Mjesto održavanja: Sveučilište u Milanu Bocconi, Bicocca, Milano/ Italija

Università degli studi di Milano Bocconi, Bicocca, Milano/ Italia 

Broj polaznika: 30 polaznika / 30 partecipanti 

Rok prijave: obvezna prijava do 15. listopada 2015. na  http://ettaedu.azoo.hr/;

notifica obbligatoria entro il 15 ottobre 2015 su  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: spisak predavača bit će naknadno objavljen.

Ciljevi:

  • osvješćivanje potrebe razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju / presa consapevolezza della necessità di sviluppo di un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento
  • primjenjivanje novostečenih znanja i prilagodba školskog i kurikuluma / essere in grado di applicare le conoscenze e nozioni acquisite ed adeguare le stesse al curricolo scolastico 

Metode i oblici rada: interdisciplinarne / multidisciplinare

predavanje / relazione plenaria

radionice / laboratori

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Modulo di valutazione AZOO

Napomena: Organizacija stručnog skupa je u suradnji AZOO-a i Talijanske Unije. / Il seminario viene organizzato congiuntamente dall’AZOO e da Unione Italiana.

Troškove stručnog skupa i smještaja sudionika u cijelosti osigurava Talijanska Unija. / Le spese di sistemazione dei partecipanti vengono sostenute interamente da Unione Italiana.

Voditelj:

Viša savjetnica za talijanski materinski jezik
Maria Bradanović, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538