Stručni skupovi / 10. veljače 2016.

Evanđelje milosrđa u nastavi vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama Zadarske nadbiskupije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište „Zmajević“, Trg sv. Stošije 2, 23000 Zadar

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 22. travnja 2016. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: sveučilišni nastavnici (predavači), vjeroučitelji (voditelji pedagoških radionica)

Ciljevi: vjeroučitelji će

  • promišljati o srži kršćanske vjere povodom izvanrednog jubileja milosrđa,
  • osvijestiti da je milosrđe temeljna dimenzija koja prožima sve vjeronaučne sadržaje,
  • analizirati izabrane tekstove iz nastavnog programa na temu milosrđa,
  • predstaviti konkretne primjere kako obraditi temu milosrđa u vjeronaučnoj nastavi,
  • poticati vjeroučitelje i učenike na konkretno življenje djela milosrđa,
  • razvijati osobne, opće i stručne kompetencije za rad u školi i cjeloživotno učenje.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

predstojnik Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije
mr. sc. Gašpar Dodić,
telefon: 023/ 208 632
 
Viša savjetnica za vjeronauk
Sabina Marunčić, prof.
telefon: 021/ 340 997