Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

Evanđelje milosrđa u nastavi vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama Splitsko-makarske nadbiskupije i Hvarske biskupije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna prijava do 4. ožujka 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: sveučilišni nastavnici (predavači), vjeroučitelji (voditelji pedagoških radionica)

Ciljevi: vjeroučitelji će

  • promišljati o srži kršćanske vjere povodom izvanrednog jubileja milosrđa,
  • osvijestiti da je milosrđe temeljna dimenzija koja prožima sve vjeronaučne sadržaje,
  • analizirati izabrane tekstove iz nastavnog programa na temu milosrđa,
  • predstaviti konkretne primjere kako obraditi temu milosrđa u vjeronaučnoj nastavi,
  • poticati vjeroučitelje i učenike na konkretno življenje djela milosrđa,
  • razvijati osobne, opće i stručne kompetencije za rad u školi i cjeloživotno učenje.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije
mr. sc. Josip Periš
telefon: 021/ 407 516
 
predstojnik Katehetskog ureda Hvarske biskupije
don Mili Plenković,
telefon: 021/ 741 269
 
Viša savjetnica za vjeronauk
Sabina Marunčić, prof.
telefon: 021/ 340 997