Stručni skupovi / 14. siječnja 2015.

Evaluacijski seminar za voditelje radionica s roditeljima „RASTIMO ZAJEDNO PLUS“

Razina i vrsta stručnog skupa: opći skup

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima i odgojiteljima edukacijsko rehabilitacijskog profila u dječjim vrtićima i posebnim ustanovama

Mjesto održavanja:Centar za rehabilitaciju Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta, Borongajska cesta 83f, Zagreb

Broj polaznika: 22

Rok prijave: obvezna prijava do 30. siječnja2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Marta Ljubešić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, Branka Starc, prof., Minja Jeić, prof. i Sonja Pribela-Hodap, prof)

Ciljevi: sudionici će steći vještine komunikacije o zahtjevnim temama, osvijestiti važnost podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju, podijeliti zajednička iskustva kroz radionice…

Metode i oblici rada: predavanja, rasprave ,radionice….

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Prijava je po pozivu!

Voditelj:

Mara Capar, prof.

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr

 
Branka Starc, prof.
Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“