Stručni skupovi / 8. svibnja 2017.

Evaluacija učinkovitosti socijalnopedagoških programa

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen socijalnim pedagozima

Mjesto održavanja: Zagreb, naknadno

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do  25. kolovoza 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Josipa Mihić, doc. dr. sc. Miranda Novak, Alma Rovis Brandić

Ciljevi: sudionici će se ojačati u području evaluacije socijalnopedagoških programa od planiranja do provedbe

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785131