Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Evaluacija i vrednovanja odgojno-obrazovnog rada

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni  

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 27. kolovoza 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dott. Roberto Benes, Patrizia Pitacco

Ciljevi:

  • sudionici će razlikovati i komparativno usporediti pojmove evaluacija i vrednovanje u odgojno-obrazovnom procesu
  • sudionici će usporediti vlastito znanje i vještine vrednovanja sa novim i suvremenim pristupima u vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa
  • sudionici će prosuditi primjerenost i održivost predloženih sadržaja, tehnika i metoda evaluacije i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa
  • sudionici će razviti i poboljšati komunikaciju na talijanskom jeziku

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: —-

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699
e-pošta: patrizia.pitacco@azoo.hr