Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Evaluacija i vrednovanja odgojno-obrazovnog rada

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima strukovnih predmeta, stručnim suradnicima i ravnateljima srednjih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije sa ustrojenim strukovnim programima.

Mjesto održavanja: Rijeka, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 10. travnja 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: Patrizia Pitacco

Ciljevi:

  • sudionici će razlikovati i komparativno usporediti pojmove evaluacija i vrednovanje u odgojno-obrazovnom procesu
  • sudionici će usporediti vlastito znanje i vještine vrednovanja sa novim i suvremenim pristupima u vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa
  • sudionici će prosuditi primjerenost i održivost predloženih sadržaja, tehnika i metoda evaluacije i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa
  • sudionici će razviti i poboljšati komunikaciju na talijanskom jeziku

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: —

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699