Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen, ravnateljima, stručnim suradnicima, odgojiteljima djece rane i predškolske dobi i učiteljima

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 6. prosinca 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Dejana Bouillet i izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec

Ciljevi:

Ciljevi stručnog usavršavanja u sklopu programa „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ su:

  • osposobiti polaznike za provedbu Europskog kurikuluma za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi
  • osposobiti polaznike za aktivno djelovanje u smjeru razvoja otpornosti djece predškolske i školske dobi
  • socijalno-emocionalno učenje djece predškolske i školske dobi

Po uspješno završenom programu polaznici će moći:

  • definirati otpornost kao višedimenzionalni koncept sposobnosti osobe da se uspješno prilagodi i kompetentno funkcionira, unatoč stresnim, neugodnim i drugim nepovoljnim životnim okolnostima
  • argumentirati značaj razvoja otpornosti kod djece predškolske i školske dobi
  • isplanirati i izvoditi Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, prezentacije, rad u radionici – rasprave, rad u malim grupama, rad u paru, individualan rad

Vrednovanje: upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje i anonimno popunjavanje Upitnika o zadovoljstvu tečajem i korisnosti njegovog sadržaja te praćenje primjene usvojenih kompetencija u svakodnevnom radu

Dodatne informacije o skupu i plaćanju kotizacije nalaze se na https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje/

Program se prijavljuje na https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje