Stručni skupovi / 25. kolovoza 2017.

Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima djece rane i predškolske dobi i učiteljima

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 03. rujan 2017. na ettaedu.azoo.hr ,dodatne informacije i prijava na http://www.ufzg.unizg.hr/)

Predavači: prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički, Mirjana Milanović, viši predavač, prof. dr. sc. Dejana Bouillet i doc. dr. sc. Tea Pavin Ivanec

Ciljevi:

Ciljevi stručnog usavršavanja u sklopu programa „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ su:

  • osposobiti polaznike za provedbu Europskog kurikuluma za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi
  • osposobiti polaznike za aktivno djelovanje u smjeru razvoja otpornosti djece predškolske i školske dobi.

Po uspješno završenom programu polaznici će moći:

  • definirati otpornost kao višedimenzionalni koncept sposobnosti osobe da se uspješno prilagodi i kompetentno funkcionira, unatoč stresnim, neugodnim i drugim nepovoljnim životnim okolnostima
  • argumentirati značaj razvoja otpornosti kod djece predškolske i školske dobi
  • isplanirati i izvoditi Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi

 

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, prezentacije, rad u radionici – rasprave, rad u malim grupama, rad u paru, individualan rad 
Vrednovanje: anonimno popunjavanje Upitnika o zadovoljstvu tečajem i korisnosti njegovog sadržaja te praćenje primjene usvojenih kompetencija u svakodnevnom radu

Napomena: Program se provodi u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Skup se održava i 16. i 23. rujna 2017. 

Voditelj:

Prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički
 
mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126