Stručni skupovi / 29. siječnja 2016.

Europski kontekst, kurikulum (komunikacijske kompetencije, otpornost) i uloga ravnatelja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: prema rezultatima nabave –Grand Hotel Adriatic, Opatija

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna prijava do14. ožujka 2016. na  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović; Marija Ivanković, prof.; prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički; mr. sc. Mirjana Milanović; Vesna Smojver, prof.; Tihana Šimunić, prof.; Milena Haller, dipl. psiholog, Željka Šimanović, prof.; Gorana Mišćenić, prof.; Tanja Ujčić, prof.; Mirjana Bakotić, prof. i dr.

Ciljevi: sudionici će

  • ojačati komunikacijske vještine kao jedne od ključnih kompetencija cjelovite kurikularne reforme
  • upoznati osnove za razvoj kurikuluma otpornosti za djecu predškolske dobi u Europi putem međukulturalne i međunarodne suradnje
  • ojačati kompetencije iz uloge ravnatelja za stvaranje uvjeta za postizanje akademske uspješnosti te društvene i emocionalne dobrobiti djece
  • upotpuniti znanja primjerima dobre odgojno-obrazovne prakse u dječjim vrtićima
  • steći sposobnost primjene novih spoznaja iz zadane tematike u vrtiću iz kojeg ravnatelj dolazi

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: 

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126