Stručni skupovi / 30. ožujka 2015.

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za učitelje predmetne nastave u osnovnim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni skup

Namjena: skup je namijenjen učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama 

Mjesto održavanja: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Dvorana Ban centra, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 21. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (Institut za društvena istraživanja) i prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić (Centar za primijenjenu psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje predmetnih učitelja u osnovnim školama potrebno za pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara će se demonstrirati i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima temeljene na iskustvu. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i okruženjima. Neki od ciljeva seminara su: priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja, razumijevanje nastavnikove uloge u procesu profesionalnog usmjeravanja, uvođenje tema vezanih uz odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu, osposobljavanje učenika za donošenje odluka vezanih uz razvitak karijere, razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Seminari se provode uz potporu Euroguidance centra za podršku profesionalnom usmjeravanju koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauze za kavu, a po završetku skupa izdat će im se putem ettaedu sustava potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda će biti uručena samo sudionicima koji će prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Kontakt:

Doris Monjac, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU
Telefon: 01/555 6752
Senka Soldat, Agencija za odgoj i obrazovanje
Tel. 2785 021