Stručni skupovi / 21. svibnja 2014.

Šesti hrvatski susret kvalitetnih škola Labin kvaš’14 – snaga naših škola

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni stručno-znanstveni skup

Namjena: Na Skup pozivamo sve zainteresirane koji primjenjuju Glasserove ideje kvalitetne škole: predstavnike svjetske organizacije William Glasser International,ravnatelje, nastavnike, učitelje, stručne suradnike i odgajatelje, ali i one koji bi sehtjeli upoznati s osnovnim idejama kvalitetne škole da nam se pridruže u radu skupa i time pridonesu obogaćivanju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Mjesto održavanja: Labin (Rabac)

Broj polaznika: 300

Rok prijave: Obvezna Prijava za sudjelovanje putem tiskanog obrasca (preuzimanje na: www.ssmb.hrhttp://www.ssmb.hr/468/labin-kvas14) kojeg treba poslati na adresu: Srednja škola Mate Blažine, Labin, Rudarska 4, do 10. srpnja 2014. i obvezna online prijava o sudjelovanju na stručnom skupu na adresi Agencije za odgoj i obrazovanje http://www.ettaedu.eu/.

Predavači: Gost predavač bit će irski psiholog Brian Lennon, prvi predsjedavajući nove svjetske organizacije William Glasser International.

Voditelji radionica, prezentacija i sl. prema odabiru Programskog odbora. 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • razvijati viziju kontinuiranog unapređenja odgojno-obrazovne uspješnosti
  • povećati kvalitetu i produktivnost rada kroz razvijanje suradničkih odnosa u ustanovi
  • učiti o kreativnosti i kreativnom poučavanju na primjerima dobre prakse
  • primijeniti nove ideje u promicanju kvalitete (očuvanje mentalnog zdravlja)
  • planirati primjenu novih spoznaja u vlastitoj nastavnoj praksi kroz osnaživanje zajednice koja uči
  • primijeniti ideje Glasserove kvalitetne škole kroz primjere dobre prakse 

Metode rada: Interaktivni oblici rada (radionice, rad u iskustvenim skupinama, okrugli stolovi, poster prezentacije)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Napomena: Očekujemo radove koji će dati pregled dosadašnjih pokušaja primjene ideja, metoda i tehnika rada u Kvalitetnoj školi – školi bez prisile, kako u neposrednom radu s učenicima (djecom), roditeljima i lokalnom zajednicom tako i na razini globalne primjene unapređenja škole kao cjeline.

Rok za prijavu: Rok za prijavu radova do 10. srpnja 2014. Zadnji rok za slanje radova: 25. srpnja 2014.