Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Hotel Pula, Sisplac, 31, Pula

Broj polaznika: 250

Rok prijave: do 31. listopada 2015. na www.ettaedu.eu;

Predavači:, znanstvenici predavači: dr. sc. Željko Holjevac, dr.sc. Željko Bartulović, dr. sc. Darko Dukovski, dr.sc. Bruno Dobrić, dr. sc. Ante Bralić, dr. sc. Marko Trogrlić, dr. sc. Marko Medved; nastavnici i učitelji voditelji radionica i terenske nastave: Miroslav Šašić, Sonja Bančić, Igor Šaponja, Tomislav Bogdanović, Vesna Slaviček, Daniela Jugo Superina, Jadranka Jagenčić Šušnjić, Fabijan Ipša, Smiljana Lazić-Mariković, Đurđica Cesar, Stipo Pilić, Svjetlana Vorel i Karolna Ujaković.

Ciljevi:
Učitelji i nastavnici će biti sposobni:

  • identificirati planirane aktivnosti, korake i rokove u Cjelovitoj kurikularnoj reformi koja je započela početkom 2015. godine;
  • razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove kurikularnog pristupa nastavi,
  • primijeniti nove historiografske i metodološke spoznaje i interpretacije o Prvom svjetskom ratu u izradi tematskog plana i programa i pripremi za nastavu;
  • primijeniti nove povijesne izvore u svakodnevnom radu u razredu.


Oblici rada:
Predavanje, rad u radionicama, rad u skupinama, individualni rad, terenska nastava i rasprava u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj:

mr. sc. Marijana Marinović,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka