Stručni skupovi / 23. rujna 2013.

Elementarna robotika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima tehničke kulture čiji učenici se natječu u robotici

Mjesto održavanja: Nacionalni centar tehničke kulture, Strossmayerova 32, Kraljevica

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 3. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Hrvoje Vrhovski i Đula Nađ

Ciljevi:

  • Skicirati jednostavni strujni krug
  • Demonstrirati izradu jednostavnog strujnog kruga
  • Protumačiti izradu jednostavnog strujnog kruga
  • Protumačiti funkciju robotskog sučelja
  • Demonstrirati spajanje sučelja na računalo
  • Protumačiti funkciju elektromotora, žaruljica, tipkala i fototranzistora i demonstrirati njihovo spajanje
  • Pokazati programiranje jednostavnih funkcija u programu RoboPro (semafor, trčeće svjetlo, kontrola rada elektromotora, ventilator)
  • Prikupiti potrebne dijelove za robotsku konstrukciju prema priloženom nacrtu
  • Protumačiti princip rada robotske konstrukcije
  • Demonstrirati izradu ručno upravljanih robot

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice, pojedinačni i skupni rad sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Prihvatit će se isključivo online prijave u navedenome

Voditelj:

Viši savjetnik za tehničku kulturu
Žarko Bošnjak, prof.
telefon: 01/2785 060
e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr