Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Eksperimentalna provedba novoga kurikula Hrvatskoga jezika u šk. god. 2013./2014.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: nastavnici hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Istarske županije koji eksperimentalno provode novi kurikul Hrvatskoga jezika u šk. god. 2013./2014.

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: do 28. prosinca 2013.; obvezatna prijava na www.ettaedu.hr

Predavači: dr. sc. Sanja Fulgosi, Tanja Marčan, prof., Melita Rabak, prof., i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi: Nastavnici će:

  • rabiti strategije recipročnog poučavanja
  • primjenjivati tehniku usredotočenog čitanja u analizi neknjiževnoga teksta (Niccolo Machiavelli, Vladar)
  • dobiti primjer korelacije teme iz Hrvatskoga jezika s temom iz Građanskoga odgoja i obrazovanja (Vlast i upravljanje)
  • steći u uvid u način i kvalitetu provedbe novog kurikula Hrvatskoga jezika na temelju praćenja nastave od strane više savjetnice Linde Grubišić Beline
  • dobiti primjer uporabe lektorskih vježbi u srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika
  • upoznati osnovna pravila za izradu zadataka objektnoga tipa
  • upoznati osnovne ishode učenja vezanim uz čitanje različitih vrsta tekstova
  • upoznati posebnosti vezane uz ispitivanje književnoga teksta
  • upoznati različite tehnike za oblikovanje zadataka objektivnoga tipa vezanih uz tekst

Oblici rada: čelni, individualni rad, rad u paru

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje stručnoga skupa i samovrednovanje

Napomena: Skup je namijenjen isključivo nastavnicima hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Istarske županije koji eksperimentalno provode novi kurikul Hrvatskoga jezika u šk. god. 2013./2014. i njihovim sustručnjacima u Srednjoj školi za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci, Prometnoj školi u Rijeci, Pomorskoj školi Bakar, Srednjoj školi Mate Balote u Poreču i Srednjoj školi Zvane Črnje u Rovinju koji u ovoj šk. god. eksperimentalno ne provode novi kurikul Hrvatskoga jezika.

Voditelj:

Linda Grubišić Belina
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694