Stručni skupovi / 15. siječnja 2014.

Eksperimentalna provedba novog kurikuluma Matematike u školskoj godini 2013./2014. strukovnih škola

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima matematike srednjih strukovnih škola Primorsko-goranske i Istarske županije koji provode eksperimentalni program Matematike u školskoj  godini  2013./ 2014.

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, 51 000 Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 17. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Jadranka Ožanić, prof., Tanja Vukas, prof., Vesko Nikolaus, prof.

Ciljevi: Nastavnici će:

  • biti osposobljeni za uvođenje konkretnih inovacija u nastavi matematike
  • utvrditi važne ishode učenja za strukovnu kvalifikaciju
  • proširiti svoje kompetencije za podizanje kvalitete nastave matematike usvajajući nove primjene metoda poučavanja
  • pripremiti nastavnu temu po ishodima učenja
  • uvažiti različite oblike kriterijskog vrednovanja učeničkih postignuća u nastavi matematike
  • analizirati obujam i razinu ishoda učenja za predložene matematičke sadržaje

Metode i oblici rada: Plenarno predavanje, rad u skupinama, frontalni, grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Donijeti na stručni skup obrazac izvedbenog nastavnog plana i programa u razredima (kvalifikacijama) u kojima se izvodi nastava u eksperimentalnom programu.

Voditelj:

Vesko Nikolaus, prof., viši savjetnik za matematiku
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320 387