Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Eksperimentalna provedba novih kurikuluma u društveno-humanističkom i umjetničkom području 4. modul

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima povijesti u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 54

Rok prijave: Obvezna prijava do 22. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mr. sc. Marijana Marinović, Franjo Čičak, prof., dr. sc. Željko Holjevac, dr. sc. Snježana Koren, Miroslav Šašić, prof., Vesna Slaviček, prof., Mladen Stojić, prof.

Ciljevi:

Nastavnici će biti sposobni:

  • pripremiti godišnji izvedbeni plan i program za školsku godinu 2014/15.,
  • pripremiti tematske programe za rujan i listopad 2015. godine,
  • izabrati dijelove iz stručno-znanstvene literature za uvježbavanje pet povijesnih vještina,
  • objasniti metakognitivno znanje i odrediti načine i kriterije njegova vrednovanja u novoj školskoj godini.

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Na skup donijeti radnu mapu i Priručnik

Voditelj:

Mr. sc. Marijana Marinović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Trpimirova 6, Rijeka, tel. 051 320 383
marijana.marinovic@azoo.hr