Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Eksperimentalna provedba novih kurikuluma u društveno-humanističkom i umjetničkom području 3. modul

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima povijesti u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 54

Rok prijave: Obvezna prijava do 12. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mr. sc. Marijana Marinović, Franjo Čičak, prof., dr. sc. Željko Holjevac,  dr. sc. Snježana Koren,  Miroslav Šašić, prof., Vesna Slaviček, prof., Mladen Stojić, prof.

Ciljevi: Nastavnici će  biti sposobni:

  • razlikovati 24 mogućnosti za provjeru i ocjenjivanje pet povijesnih vještina prema taksonomskoj tablici,
  • izraditi primjere zadataka za provjeru i vrednovanje pet povijesnih vještina,
  • provjeriti kvalitetu priređenih zadataka za provjeravanje i ocjenjivanje koristeći se  taksonomskom tablicom,
  • objasniti metakognitivno znanje i odrediti načine i kriterije njegova vrednovanja.

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Na skup donijeti radnu mapu  i Priručnik

Voditelj:

mr. sc. Marijana Marinović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Trpimirova 6, Rijeka
tel. 051 320 383