Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Eksperimentalna provedba novih kurikuluma u društveno-humanističkom i umjetničkom području 2. modul

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima povijesti u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola

Mjesto održavanja: Srednja talijanska škola Rijeka, Erazma Barčića 6, Rijeka

Broj polaznika: 54

Rok prijave: Obvezna prijava do 7. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mr. sc. Marijana Marinović, Loranda Miletić, prof., Franjo Čičak, prof.,  dr. sc. Željko Holjevac,  Miroslav Šašić, prof., Vesna Slaviček, prof., Mladen Stojić, prof.

Ciljevi: Nastavnici će biti sposobni:

  • izraditi ishode učenja u tematskom planu i jediničnim priprema za siječanj i veljaču,
  • provjeriti kvalitetu priređenih ishoda učenja koristeći se  taksonomskom tablicom iz revidirane Bloomove taksonomije,
  • objasniti razliku i povezanost triju područja Bloomove taksonomije, kognitivnog, afektivnog i psihomotoričkog,
  • oblikovati ishode učenja koji povezuju pojedina područja Bloomove taksonomije,
  • povezati vještinu analize vrijednosnih povijesnih tema s afektivnim područjem Bloomove taksonomije,
  • povezati pojedine tehničke koncepte s pet povijesnih vještina.

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Na skup donijeti radnu mapu  i Priručnik

Voditelj:

mr. sc. Marijana Marinović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Trpimirova 6, Rijeka
tel. 051 320 383