Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Eksperimentalna provedba kurikuluma u srednjim strukovnim školama – 5. modul

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti u 54 srednje strukovne škole u kojima se provodi eksperimentalni program.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna prijava do 1. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Marijana Marinović, prof., dr. sc. Željko Holjevac,  dr. sc. Hrvoje Petrić, dr. sc. Robert Blažević, Miroslav Šašić, prof., Vesna Slaviček, prof., Suzana Pešorda, prof.

Ciljevi:

Nastavnici će biti sposobni:

  • primijeniti nove historiografske spoznaje i interpretacije u svakodnevnom radu
  • izraditi jediničnu pripremu o jednoj odabranoj temi  uvažavajući četiri elementa planiranja: izbor ishoda učenja usmjerenih na pet temeljnih vještina, izbor sadržaja učenja, izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala te donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja znanja i sposobnosti učenika,
  • izabrati dijelove iz stručno-znanstvene literature za uvježbavanje pojedinih povijesnih vještina,
  • objasniti konceptualno znanje i odrediti načine i kriterije njegova vrednovanja.

Metode i oblici rada: rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Na skup donijeti radnu mapu  i Priručnik

Voditelj:

mr. sc. Marijana Marinović,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka