Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Eksperimentalna provedba kurikuluma povijesti u srednjim školama – 6 modul

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima povijesti u srednjim školama koji izvode nastavu povijesti u eksmerimentalnom programu i ostalim učiteljima i nastavnicima povijesti

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna prijava do 30. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Marijana Marinović, dr. sc. Željko Holjevac, mr. sc. Helena Miljević, mr. sc. Daniel Bogešić, Miroslav Šašić, prof., Mladen Stojić, prof., Suzana Pešorda, prof.,

Ciljevi:

Učitelji i nastavnici će biti sposobni:

  • identificirati planirane aktivnosti, korake i rokove u Cjelovitoj kurikularnoj reformi koja je započela početkom 2015. godine;
  • razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove kurikularnog pristupa nastavi,
  • primijeniti nove historiografske i metodološke spoznaje i interpretacije u izradi tematskog plana i programa i pripremi za nastavu;
  • izraditi jediničnu i tematsku pripremu o državama i kulturama Starog istoka  uvažavajući četiri elementa planiranja: izbor ishoda učenja usmjerenih na pet temeljnih vještina, izbor sadržaja učenja, izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala te donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja znanja i sposobnosti učenika;
  • izabrati dijelove iz stručno-znanstvene literature kojima uvježbavamo pojedine povijesne vještine;
  • poredati pitanja i zadatke prema zadanim standardima, konceptima i povijesnim vještinama.

Metode i oblici rada: rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Na skup donijeti radnu mapu  i Priručnike za učitelje i nastavnike Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja i Čemu nas uči povijest – nastava povijesti, ideje o učenju i poučavanju i ishodi učenja

Voditelj:

mr. sc. Marijana Marinović,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka