Stručni skupovi / 2. rujna 2013.

Einzel- und Gruppenförderung im DaF-Unterricht

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni, dvodnevni stručni skup Hrvatskoga društva učitelja i profesora njemačkoga jezika (KDV) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Goethe Institutom Zagreb i Austrijskim kulturnim forumom u Zagrebu

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljicama i odgojiteljima u DV koji rade u programima ranog učenja njemačkog jezika, učiteljima i profesorima njemačkog jezika u OŠ i SŠ te na fakultetima

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV 2, Zadar

Broj polaznika: 200 – 250

Rok prijave: obvezna prijava od 1. rujna 2013. do 1. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Dr. Rainer E. Wicke, Dr. Gerald Hühner, prof. dr. sc. Dijana Vican (plenarna predavanja); doc. dr. sc. Marijana Kresić, Mia Batinić, Mario Tomić, Ralf Klötzke, Danica Holetić, Lea Lesar, Mario Johnen, Thorsten Reiter, Blaženka Abramović, i dr. (radionice)

Ciljevi: sudionici će imati mogućnost u sklopu teme ovogodišnjeg skupa Društva učitelja i profesora njemačkog jezika saznati i raspraviti o teorijskim te nadasve o praktičnim aspektima iz područja poticanja nadarenosti, općenitog razvoja jezičnih i drugih kompetencija, postupanja kod problema hiperaktivnosti, tjelesnih i duševnih poteškoća, poteškoća u učenju i kontroliranju ponašanja učenika, a sve to iz perspektive nastave njemačkoga kao stranog jezika. U sklopu radionica sudionici će upoznati metodičko-didaktičke pristupe za poticanje razvoja pozitivne grupne dinamike, komunikacijskih sposobnosti i timskog rada, uljudnog ophođenja s članovima učeničkog tima, sposobnosti da se sasluša drugoga i oblikuje vlastito mišljeno i drugo.

Metode i oblici rada: plenarna predavanja s raspravom, radionice, izlaganja u slobodnom forumu (Freies Forum), događanja vezana za kulturni program

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme, pojedinih segemenata višednevnog programa  i nositelja programa

Napomena: Partneri u organizaciji skupa su Goethe-Institut u Zagrebu, Austrijski kulturni forum u Zagrebu i Agencija za odgoj i obrazovanje. O detaljima pojedinih dijelova programa (sažeci radionica i plenarnih predavanja) kao i o mogućnostima rezervacije smještaja te drugim važnim napucima sudionici se mogu informirati na stranici Društva – www.kdv.hr , a sva pitanja mogu uputiti i mailom na adresu Društva – kdvzagreb@gmail.com

Voditelj: Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika