Stručni skupovi / 16. prosinca 2015.

Edukacija za voditelje radionica s roditeljima najmlađe djece „Rastimo zajedno“

Područje/predmet: rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Napomene: Preporuča se prijava troje stručnjaka iz vrtića (dva stručna suradnika i jedan odgojitelj). Polaznici se obvezuju na redovitost polaska cjelokupnog programa edukacije te na provođenje radionica s roditeljima djece u dobi 1-4 godine u roku od najmanje godine dana nakon edukacije.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen  stručnim suradnicima i odgojiteljima dječjih vrtića s područja Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Dubrovnik, Dječji vrtići Dubrovnik, Iva Vojnovića 34

Broj polaznika: 36

Rok prijave: obvezna prijava do 31. ožujka 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik; Branka Starc, prof.; Biljana Borovac, dipl. ped., Tončica Kalilić, dipl. defektolog

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti pojmovne odrednice programa Radionice s roditeljima „Rastimo zajedno“ te pojmove o odgovornom roditeljstvu i vrijednosti grupnog rada
  • razumjeti očekivanja i obveze u procesu provođenja radionica s roditeljima
  • steći znanja i vještine potrebne za provođenje radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Branka Starc, prof.
Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“
Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340 996