Stručni skupovi / 21. svibnja 2014.

Edukacija za voditelje Programa radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju

Razina i vrsta stručnog skupa: nacionalni, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima prethodno educiranima za provođenje programa „Rastmo zajedno“, sa svrhom dodatnog osposobljavanja za provedbu radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno PLUS“

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel PALACE, Trg J. J. Strossmayera 10

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava do 24. lipnja, 2014. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: prof.dr.sc. Marta Ljubešić, dr.sc. Marina Grubić, Sonja Pribela Hodap, prof.psih., Minja Jeić, prof.psih., prof.dr.sc. Ninoslava Pećnik i Branka Starc, prof.psih.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

sudionici će:

  • Steći dodatna znanja i vještine potrebne za provođenje Programa radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno PLUS“
  • unaprijediti svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije

Metode rada: plenarna predavanja, iskustvene interaktivne radionice, modeliranje, rad u malim grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Ivana Petanjek, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 906
E-adresa: ivana.petanjek@azoo.hr