Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Edukacija za provođenje programa Rastimo zajedno

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, trodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz predškolskih ustanova s područja Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Split, Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Kliška bb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obavezna prijava do 5. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Ninoslava Pećnik, Branka Starc, prof., Mr. sc. Ani Mrnjavac, Dijana Begović, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • usvojiti pojmovne odrednice projekta Radionice za roditelje Rastimo zajedno, pojmove o odgovornom roditeljstvu i vrijednosti grupnog rada s roditeljima
  • razumjeti očekivanja i obaveze u procesu provođenja radionica s roditeljima
  • steći znanja i vještine potrebne za provođenje radionica s roditeljima u projektu Rastimo zajedno

Oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340996
E-adresa: toncica.kalilic@azoo.hr