Stručni skupovi / 12. studenoga 2013.

Edukacija za građansku pismenost – Medijska pismenost

Razina i vrsta stručnog skupa: Za nastavnike i učitelje iz cijele Republike Hrvatske koji već imaju nekih iskustava u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja

Namjena: Nakon prošlogodišnje pilot edukacije „Građanska pismenost“ koju su nastavnici ocijenili uspješnom i potrebnom, GONG nastavlja razvijati stručna usavršavanja učitelja i nastavnika kao ključnih aktera u procesu unapređenja građanskog odgoja i obrazovanja. Cilj Edukacije za građansku pismenost je doprinos razvoju građanskih, društvenih i političkih kompetencija samih nastavnika te osposobljavanje za kvalitetnije poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja u školi, s osobitim naglaskom na političku dimenziju. Očekivani ishod edukativnog programa je pripremljenost nastavnika za poučavanje učenika aktivnom građanstvu, razumijevanju društvenih i političkih procesa te ulozi medija i Europske unije u društvenom i političkom životu. 

Mjesto održavanja: Hotel Panorama, Zagreb

Broj polaznika: 25

Rok prijave: 28. studeni 2013. (po pozivu)

Predavači: Glavni predavači su: Viktorija Car i Vesna Kesić, a dodatni izlagači su: Igor Kanižaj, Lidija Kralj, Martina Horvat, Berto Šalaj i Mladen Tota.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: Pripremljenost nastavnika za poučavanje učenika aktivnom građanstvu , razumijevanju društvenih i političkih procesa te ulozi medija u društvenom i političkom životu. Program doprinosi razvoju građanskih, društvenih i političkih kompetencija samih nastavnika te ih osposobljava za kvalitetnije poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja u školi. 

Metode rada: Uz korištenje prezentacija i izlaganja, naglasak će biti na participativnim i iskustvenim metodama primjenjivim u nastavi:

  • Prezentacije i izlaganja
  • Rasprave
  • Rješavanje problemskih vježbi u manjim skupinama
  • Interaktivne vježbe

Vrednovanje: Evaluacija sudionika te potvrda o sudjelovanju.

Napomena: Uz 15 sudionika kojima su pokriveni troškovi smještaja i prijevoza, Gong na edukaciju može primiti još 5 sudionika koji će si samostalno organizirati smještaj i prijevoz.

Voditelj:

Berto Šalaj,
predsjednik Vijeća GONG-a i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu