Stručni skupovi / 5. srpnja 2017.

EdBi seminar za nastavnike biologije (Jeste li sigurni da znate?)

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici biologije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Biološki odsjek PMF-a,  Rooseveltov trg 6, Zagreb

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 15. rujna 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: članovi HBD-a, nastavnici i vanjski suradnici Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Ciljevi: nastavnici će moći

  • tumačiti u nastavi biologije suvremene promjene u genetici, evoluciji i fiziologiji
  • primijeniti u nastavi biologije i međupredmetnim temama nove znanstvene spoznaje iz domene genetike, fiziologije i evolucije
  • selektirati i transferirati u nastavu biologije novu terminologiju i rezultate istraživanja u biološkim znanostima
  • izraditi izvedbene i druge nastavne planove i programe sukladno novim paradigmama metodike biologije
  • kreirati nove oblike izvanučioničke nastave
  • primijeniti u nastavi biologije načelo aktualizacije 

Metode i oblici rada: radionice i rasprave, izlaganje postera 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena: organizatori skupa su: PRIMATEH Centar za unaprjeđenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja, matematike i tehnike; Hrvatsko biološko društvo; Biološki odsjek PMF-a

zadužene za organizaciju su izv. prof. dr. sc. Ines Radanović i doc. dr. sc.Žaklin Lukša

– ostale informacije i program bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga biološkog društva

Voditeljica od strane AZOO-a:

Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb