Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

DSD GOLD Unterrichtsentwicklung

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; blended-learning-usavršavanje

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima njemačkoga jezika u DSD-programu

Mjesto održavanja: online-seminar (36 sati) + dva seminara (28 sati) u Bjelovaru (Gimnazija Bjelovar) i u Crikvenici (Srednja škola dr. Antuna Barca)

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 25. 11. 2019.  na stranicama  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Dr. Ulrich Dronske, Jasminka Pernjek, Robert Poljan

Ciljevi: priprema za DSD-ispite (pisana komunikacija, slušanje s razumijevanjem, čitanje s razumijevanjem, usmena komunikacija u DSD I)

Metode i oblici rada: blended-learning-usavršavanje

Vrednovanje: evaluacijski obrazac

Napomena: radni jezik je njemački jezik

Voditelj:

Marko Javorina, viši savjetnik za njemački jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Telefon 01 2785 102

e-pošta: marko.javorina@azoo.hr