Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

DSD-GOLD-Kurs „Grundlagen der Unterrichtsentwicklung“ (GOLD program za Njemačku jezičnu diplomu „Osn

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, blended-learning-tečaj uključujući 2 dvodnevna seminara (Gimnazija Bjelovar u ožujku, Hotel Lovran u svibnju)

Namjena: skup je namijenjen pozvanim nastavnicima njemačkoga jezika iz DSD-programa

Mjesto održavanja: Gimnazija Bjelovar, Hotel Lovran

Broj polaznika: 16

Rok prijave: obvezna prijava do 23. 12. 2018. na stranicama  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Robert Poljan, dr. sc. Ulrich Dronske

Ciljevi: nastavnike će se uvesti u u metodiku i didaktiku DSD-programa, u GER i posljedice za razvoj kurikuluma te u provedbu kolegijalnih hospitacija

Metode i oblici rada: kombinacija kratkih plenarnih izlaganja i radionica na seminarima + online-tečaj

Vrednovanje: evaluacijski obrazac

Napomena: radni jezik je njemački jezik

Voditelj:

Marko Javorina, viši savjetnik za njemački jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Telefon 01 2785 102

e-pošta: marko.javorina@azoo.hr