Stručni skupovi / 16. rujna 2014.

Državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća za građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen samo voditeljima županijskih stručnih vijeća za građanski odgoj i obrazovanje

Mjesto održavanja: Zagreb, Chillout hostel, Tomićeva 5A

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 1. listopada 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe, mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe, mr. sc. Sanja Prelogović, ravnateljica OŠ Đuro Ester, Koprivnica, Zdenka Novak, dipl. uč., III. OŠ Čakovec, Ljerka Čačić, Hrvatski Crveni križ, Josip Vuletić, Hrvatski Crveni križ, Danijela Stiplošek, Hrvatski Crveni križ

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za primjenu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole i učenje iz primjera dobre prakse;
  • biti osposobljeni za planiranje koraka u izradi Izvedbenog školskog programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • biti osposobljeni za vođenje pedagoške dokumentacije iz Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • biti osposobljeni za među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (sustavni razvoj ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke dimenzije);
  • biti osposobljeni za razumijevanje koncepata iz područja humanitarnog prava te volontiranja;
  • biti osposobljeni za korištenje interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • biti osposobljeni za daljnje stručno usavršavanje učitelja i nastavnika kao predavači i voditelji radionica na stručnim skupovima vezanim za teme iz područja GOO-a. 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje stručnog skupa

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole 

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008